Budownictwo przemyslowe, projetky, ekspertyzy

Budowlana ekspertyza techniczna to dogłębna ocena stanu technicznego budowli, która podparta została nie tylko badaniami, ale i wyliczeniami wytrzymałościowymi stropów, murów, fundamentów oraz innych elementów konstrukcji, elewacji czy zadaszeń. Ekspertyza powinna obejmować opis rozwiązań konstrukcyjnych, a także w razie konieczności badanie materiałów, z których zostały wykonane. W przygotowanym opracowaniu należy również umieścić informacje o ocenie stanu budynku i jego przydatności do dalszego użytkowania.

Galeria

Zobacz nasze pozostałe realizacje